Workshop Filmen léieren an um PC schneiden

Mir léieren iech Filmer um PC ze schneiden. Mir schaffen neierdengs mat DaVinvci Resolve. Mir machen dat online all Donneschdes um 19h30. Jiddereen eis hei wëllkomm. Si dir interesséiert da mëllt iech um 621 161 424 oder per mail hgilbert@pt.lu

Film kuerz

film ganz

Film kuerz

Film ganz

Film kuerz

Film ganz

Modulbau op Hudelen Phase 2

Eierung Ben Gaustauer a Kevin Geniets

50 Joer Handball Schëffleng "Match des anciens"

Chèque-Iwwerreeschung un Médecin du monde

Kuck & Klick

Diplomer fir d'Babysitter vu Schëffleng

Hobbymuart 2021

Blechzuchausstellung 2021

Soirée des Lauréats 2021

Neijoerschried Paul Weimerskirch

Festlechen Hierschtconcert 24/10/21

En Dag an der Natur 2

Aweiung Boulodrome Nazzareno Bocci

Blo Beem am Schëfflenger Bësch

Livestream 1. Nohaltegkeetsdag

Déi nei Maartsaison 2021/2022

Journée de la commémoration nationale 2021

"Les Mares" am Schëfflenger Brill

Sk8ing Girls 2021

Fête des cultures zu Schëffleng 25/09/21

Streikgedenkdag 2. Deel zu Schëffleng

schnell Autoen fir Schëffleng Kriibshëllef

de Carpodrome op dem Erliefnis Baggerweier zu Remerschen

Streikgedenkdag, 1 Deel zu Esch/Lalleng beim Portal

Mam Ed Melchior am Schëfflenger Brill

Concert Ensemble à plectre à la Philharmonie le 15/05/2021

Concert Jeunes talents 20/06/2021

Aweiung Stolpersteng 23/04/21

Guillaume neie Chefscaut 04/10/2019

Concert Marijke a Michiel


Mir ware bis an de Lëtzebuergesch Cours kucke deen de "Biergertreff" mat der Integratiounskommissioun am Kader vum Projet "Café Polyglott" organiséiert.

Interview mam Claudia iwwert Konschtgalerie an der Covid-Zäit

Eierung un d'Schëfflenger Schmelzaarbechter

Concert 24-10-20 Escher Theater vum Ensemble à plectre

Neien dekoréierten Schoulbus

Internationale Fraendag

Weltgebetstag 2021 zu Esch/Alzette

och an der Covid-Zäit huet de Kleeschen eis Schëfflenger Kanner net vergiess

Aweiung vum neien Déierenasyl

Pressekonferenz vum Schëfflenger Theater

Vernissage Ausstellung Stéphanie Uhres

Streikgedenkdag 2020

Schëfflenger Konschthaus

En Dag an der Natur